Aftrek zorgkosten

Als u zorgkosten hebt, mag u bepaalde kosten aftrekken. Wij noemen dit de specifieke zorgkosten. U moet aan bepaalde voorwaarden voldoen om zorgkosten te mogen aftrekken. U mag soms ook de kosten aftrekken die u voor anderen maakt.

Specifieke zorgkosten zijn ziektekosten zoals kosten voor medicijnen, maar bijvoorbeeld ook kosten voor hulpmiddelen. In het overzicht zorgkosten ziet u per jaar welke kosten aftrekbaar zijn.

Bereken uw aftrek
Om uw aftrek te bepalen, bekijkt u welke kosten aftrekbaar zijn. Daarna kunt u het totaal van uw aftrekbare zorgkosten berekenen.
U mag alleen het deel van de kosten aftrekken dat uitkomt boven een bepaald bedrag, het drempelbedrag.
En u mag deze kosten niet aftrekken als die onder het verplicht en/of vrijwillig eigen risico vallen.

Hoe krijgt u aftrek voor zorgkosten?
Wilt u de zorgkosten die u maakt aftrekken? Dan moet u hiervoor aangifte doen.

Wat wordt er nog vergoed?
Sta-op fauteuils en hoog-laag bedden.

Wist u dat u een sta-op fauteuil of een hoog-laag verpleegbed onder bepaalde voorwaarden kunt aftrekken van uw jaarlijkse Belastingaangifte? Ook de eventuele verzekering en het onderhoud of reparaties kunnen aftrekbaar zijn. U heeft hiervoor een officiële factuur nodig, een dergelijke factuur ontvangt u altijd bij De Stoelenspecialist na aflevering van uw sta-op fauteuil of hoog-laag verpleegbed. In het verleden was onder bepaalde omstandigheden een hulpmiddel vaak op te voeren als aftrekpost en in dat geval kon uw voordeel wel oplopen tot 50% van de aanschafwaarde!

Een sta-op stoel komt sinds 2008 niet meer in aanmerking voor vergoeding ook worden deze niet meer door uw zorgverzekeraar of het zorgkantoor verstrekt. Indien uw behandelend arts bepaald dat u een stoel met speciaal voor u vervaardige aanpassingen nodig hebt, zoals bijvoorbeeld:

1. specifieke polstering
2. abductiebalk
3. arthodesezitting
4. pelottes voor zijwaartse steun al dan niet in combinatie met een sta-op systeem.

dan kan de stoel wel in aanmerking komen voor vergoeding. Er is dan bijvoorbeeld sprake van ernstige vergroeiingen of lichamelijke gebreken waarbij grote aanpassingen of zelfs een speciaal voor u vervaardigd zitmeubel of hoog-laag verpleegbed noodzakelijk is. De Stoelenspecialist produceert dergelijke zitmeubels of hoog-laag bedden veelvuldig en veelal in samenwerking met ergotherapeuten of andere deskundigen.